CO JE TO SPORTOVNÍ VŮZ?

6. května 2010 v 19:47 |  Technika
TAKZVANÉ SPORTOVNÍ VOZY,KTERÉ BĚŽNĚ POTKÁVÁME NA SILICÍCH,NEJSOU VOZY ZÁVODNÍ.SKUTEČNÝ ZÁVODNÍ AUTOMOBIL DO BĚŽNÉHO PROVOZU VYJET NEMŮŽE A PATŘÍ POUZE NA ZÁVODNÍ TRAŤ.SPORTOVNÍ VOZY MAJÍ SE ZÁVODNÍMI VOZY ŘADU ATRIBUTŮ SPOLEČNÝCH.MOHOU BÝT OSAZENY SILNÝM MOTOREM,TVAR JEJICH KAROSERIE JE SKUTEČNĚ PŘIZPŮSOBEN K RYCHLÉ JÍZDĚ,MOHOU DOKONCE MÍT VELMI STROHOU VÝBAVU JAKO SKUTEČNÉ ZÁVOĎÁKY,OVŠEM STÁLE ANI VÝKONEM,ANI JÍZDNÍMI VLASTNOSTMI NEODPOVÍDAJÍ ZÁVODNÍMU VOZU.
Auto
 

Z ČEHO SE SKLÁDÁ ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM?

5. května 2010 v 18:57 |  Věda
VLNY,PAPRSKY I ZÁŘENÍ JSOU JEN SLOVA,KTERÝMI OZNAČUJEME RŮZNÉ TYPY ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ.CO TO JE?MŮŽEŠ SI JE PŘEDSTAVIT JAKO VLNY ENERGIE,KTERÉ VYTVÁŘEJÍ KMITAJÍCÍ ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE.Z TOHO VYPLÝVÁ,ŽE VŠECHNY DRUHY ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ MAJÍ STEJNÝ ZÁKLAD.ČÍM SE ALE LIŠÍ,JSOU DVĚ FYZIKÁLNÍ VELIČINY:FREKVENCE A VLNOVÁ DÉLKA.A PRÁVĚ PODLE TĚCHTO DVOU VELIČIN SE ROZDĚLUJÍ JEDNOTLIVÉ OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA.FREKVENCE(MĚŘÍ SE V HERTZECH HZ) ŘÍKÁ,KOLIKRÁT ZA SEKUNDU VLNA KMITNE.VLNOVÁ DÉLKA(V METRECH) ZASE UDÁVÁ,JAKOU VZDÁLENOST VLNA URAZÍ BĚHEM JEDNOHO KMITU.NANOMETER NM JE 1 MILIARDTINA METRU.
STOŽÁR
PŘITOM PLATÍ VZTAH,ŽE ČÍM VYŠŠÍ JE FREKVENCE,TÍM KRATŠÍ JE VLNOVÁ DÉLKA.NA VLNOVÉ DÉLCE A FREKVENCI TAKÉ ZÁVISÍ TO,JAKOU BUDE MÍT ZÁŘENÍ ENERGII.TŘEBA RÁDIOVÉ VLNY(VLNOVÁ DÉLKA DESÍTKY KM AŽ 1 M)SVOU ENERGIÍ NIKOMU NEUBLÍŽÍ,PROTOŽE MAJÍ NÍZKOU A DLOUHOU VLNOVOU DÉLKU.ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ(400 AŽ 1 NM) NÁM UŽ ALE UBLÍŽIT MŮŽE-VZPOMÍNÁŠ NA LETNÍ SPÁLENINY OD SLUNÍČKA?NEJVYŠŠÍ FREKVENCE A NEJKRATŠÍ VLNOVÉ DÉLKY MÁ ZÁŘENÍ GAMA(MÉNĚ NEŽ 0,01 NM),KTERÉ JE PRO ŽIVÉ ORGANISMY PŘÍMO SMRTONOSNÉ.
SPEKTRUM

TELEVIZE

4. května 2010 v 19:57 |  Technika
TELEVIZI ZNÁME UŽ PŘES 70.LET,PŘESTO JENOM V POSLEDNÍCH DESETI LETECH SE TELEVIZNÍ TECHNOLOGIE ZMĚNILY TAK ZÁSADNĚ,ŽE SROVNÁNÍ DNEŠNÍHO ŠPIČKOVÉHO PŘÍSTROJE S PŘÍSTROJEM 290.LET MINULÉHO STOLETÍ JE JAKO SROVNÁNÍ DINOSAURA S ČLOVĚKEM.
TELEVIZE
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ JE ÚSPORNÉ CO SE TÝČE OBJEMU PŘENESENÝCH DAT,TAKŽE JÍM LZE PŘENÁŠET MNOHEM VÍCE TELEVIZNÍCH STANIC,ALE TAKÉ UMOŽŇUJE PŘENOS VYSÍLÁNÍ VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ,TVZ.HD,KTERÉ MÍSTO 625 ŘÁDKŮ ZOBRAZUJE 1080 ŘÁDKŮ.HDTV NEBOLI HIGH DEFINITION TELEVISION JE TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ PRO OBRAZ FORMÁTU 16:9.OZNAČENÍ HD READY NEJSOU PŘÍSTROJE SCHOPNÉ ZOBRAZIT 1280*720 OBRAZOVÝCH BODŮ,OZNAČENÍ FULL HD MAJÍ PŘÍSTROJE ZOBRAZUJÍCÍ 1920*1080 OBRAZOVÝCH BODŮ.
 


ŘÍMAN SE ŠIKMÝMA OČIMA?

3. května 2010 v 19:29 |  Ostatní
V DOBÁCH ŘÍMSKÉ ŘÍŠE LIDÉ OBVYKLE NECESTOVALI Z JEDNOHO KONCE SVĚTA NA DRUHÝ.ARCHEOLOGY PROTO HODNĚ PŘEKVAPILY VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ DNA Z KOSTER ŘÍMANŮ,KTEŘÍ BYLI PŘED 2000 LET POHŘBENI V MĚSTEČKU VAGNARI NA JIHU ITÁLIE.MEZI PŘEDKY Z MATČINY STRANY JEDNOHO Z OTROKŮ TOTIŽ NEBYLI JEN ITALOVÉ NEBO PŘÍSLUŠNÍCI OKOLNÍCH NÁRODŮ,ALE LIDÉ Z VÝCHODNÍ ASIE!JESTLI MĚL ŘÍMSKÝ OTROK ŠIKMÉ OČI,SE UŽ NEDOZVÍME.STEJNĚ SE NEDÁ ZJISTIT,JESTLI SE NA DALEKOU CESTU Z ASIE VYDAL ON SÁM NEBO TŘEBA JEHO BABIČKA.V ITÁLII SE ALE PODLE VĚDCŮ URČITĚ NENARODIL.

Naleziště

KOMETY MODELOVALY MĚSÍCE

2. května 2010 v 19:29 |  Vesmír
JUPITEROVY MĚSÍCE GANYMED A CALLISTO JSOU PODOBNĚ VELKÉ A VZNIKLY STEJNÝM ZPŮSOBEM.NA POHLED STEJNÉ MĚSÍCE SE ALE UVNITŘ HODNĚ LIŠÍ.GANYMED MÁ STAVBU PODOBNOU PLANETÁM A SKLÁDÁ SE Z JÁDRA A PLÁŠŤE.U CALLISTO ALE NIC PODOBNÉHO NENAJDEME A ASTRONOMŮM VELMI DLOUHO VRTALO HLAVOU,PROČ TOMU TAK JE.
Ganymed

ZÁHADU TEĎ VYŘEŠILI AMERIČTÍ VĚDCI.ZJISTILI,ŽE GANYMED VE SVÉ DÁVNÉ MINULOSTI SCHYTAL SPOUSTU SILNÝCH ZÁSAHŮ KOMET,KTERÉ ROZTAVILY JEHO POVRCH.TĚŽŠÍ MATERIÁL SE PROPADAL DO HLOUBKY A VYTVOŘIL JÁDRO.CALLISTO ALE SCHYTAL JEN PÁR ZÁSAHŮ,KTERÉ NA ROZTAVENÍ POVRCHU NESTAČILY.A PROČ BYL GANYMED NA RÁNĚ VÍC NEŽ CALLISTO?LEŽÍ BLÍŽ U SVÉ PLANETY A JUPITEROVA GRAVITACE K NĚMU KOMETY VÍC PŘITAHOVALA.
Callisto

PTÁK ROKU 2010 KUKAČKA OBECNÁ

1. května 2010 v 18:58 |  Příroda
KAŽDÝ ROK VYBÍRÁ ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PTÁKA ROKU.V ROCE 2010 ZVÍTĚZILA KUKAČKA OBECNÁ.A ČÍM SI SVŮJ NOVÝ TITUL ZASLOUŽILA?KUKAČKÁM NESVĚDČÍ INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ,TAKŽE JE JICH VIDĚT ČÍM DÁL MÉNĚ.ZAJÍMAVÉ JSOU PŘEDEVŠÍM SVÝM HNÍZDNÍM PARAZITIZMEM.SAMIČKY PODSTRKUJÍ VAJÍČKA DO HNÍZD MALÝCH ZPĚVNÝCH PTÁKŮ.ČERSTVĚ VYLÍHLÁ KUKAČKA Z HNÍZDA VYHÁZÍ VŠECHNY VAJÍČKA SVÝCH PĚSTOUNŮ.NEDĚLÁ TO ALE Z KRUTOSTI-POTŘEBUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ POTRAVY A V KONKURENCI JINÝCH MLÁĎAT BY NEPŘEŽILA.
Kukačka obecná

POLÁRNÍ ZÁŘE

30. dubna 2010 v 19:34 |  Příroda
POLÁRNÍ ZÁŘI MAJÍ NA SVĚDOMÍ NABITÉ ČÁSTICE-PROTONY,ELEKTRONY A ALFA ČÁSTICE,COŽ JSOU VLASTNĚ JÁDRA CHEMICKÉHO PRVKU HÉLIA.ČÁSTICE POCHÁZEJÍ ZE SLUNCE,KTERÉ JE DO VESMÍRU CHRLÍ PŘI ERUPCÍCH.SLUNEČNÍ ERUPCE JE VÝBUCH V ATMOSFÉŘE SLUNCE,PŘI KTERÉM PLAZMA ŠPLÍCHÁ DO PROSTORU.MRAKY ČÁSTIC PUTUJÍ VYSOKOU RYCHLOSTÍ(AŽ 500KM/SEC) A ZA PÁR DNÍ DORAZÍ OD SLUNCE K ZEMI.OD MAGNETOSFÉRY PLANETY SE VĚTŠINA Z NICH ODRAZÍ ZPĚT DO VESMÍRU.MENŠÍ ČÁST ALE MAGNETICKÉ POLE ZACHYTÍ A SVOU SILOU ČÁSTICE PO SPIRÁLÁCH SMĚŘUJE K ZEMSKÝM PÓLŮM.TO JE DŮVOD,PROČ MÁME SEVERNÍ POLÁRNÍ ZÁŘI(AURORA BOREALIS) A JIŽNÍ POLÁRNÍ ZÁŘI(AURORA AUSTRALIS).
Aurora australis
V NORSKÉ MYTOLOGII VYTVÁŘEJÍ POLÁRNÍ ZÁŘI KRÁSNÉ BOHYNĚ VALKÝRY,KTERÉ Z BOJIŠŤ ODNÁŠEJÍ DUŠE PADLÝCH HRDINŮ DO RÁJE VALHALLY.ZÁŘI NA OBLOZE PRÝ VÝTVÁŘÍ ODLESKY SVĚTLA OD JEJICH ZÁŘIVÉ ZBROJE.
polární záře

Kam dál